Reklamacije i povrat

Reklamacije / zamjena proizvoda / povrat

Sve reklamacije vezane uz kupljenu robu ili za neodgovorno postupanje naših operatera te za bilo kakvo drugo nezadovoljstvo ali i za pohvalu primamo isključivo u pisanom obliku, poštom na adresu Toplička 9 10380 Sveti Ivan Zelina , Prodavaonica Instalaterko, te putem mail adrese info@instalaterko.hr , u slučaju kakvih nejasnoća možete kontaktirati na broj telefona 01/2061-535 te na Fax:01/2060-195.

U skladu s odredbama članka 72. Zakona o zaštiti potrošaća ,potrošać može , ne navodeći za to razlog , raskinuti ugovor o kupnji u roku od 14 dana oda dana primitka kupljenih proizvoda, te zahtijevati povrat sredstava od prodavatelja.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

*ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena.

*ako je predmet ovog ugovora zapečaćena roba koja zbog zdrastvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje , ako je bila otpečaćena nakon dostave

*ako je predmet Ugovora roba kojega je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana sa drugim stvarima

*ako je predmet Ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka,odnosno računalnih programa,koji su otpečaćeni nakon isporuke

*ako je predmet Ugovora isporuke novina,periodičnog tiska ili magazina , s iznimkom pretplaničkih ugovora za takve publikacije.

Jednostrani raskid ugovora možete preuzeti ovdje.

Naručeni proizvodi pakirani su tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu dostave neoštećeni. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ako pakiranje pošiljke ima vidljivih nedostataka ili oštećenja, preporučujemo da kupac odbije primitak iste budući da postoji mogućnost da je proizvod oštećen. Odbijanjem primitka, dostavljač će vratiti pošiljku trgovini Instalaterko a mi ćemo Kupca kontaktirati u najskorijem mogućem roku. Vašu reklamaciju ćemo pažljivo i stručno razmotriti. Prilikom reklamacije obvezni ste priložiti račun.

Proizvodi koje je kupac pokušao popraviti ili prepraviti, proizvodi koji su oštećeni zbog neprikladne upotrebe nije moguće reklamirati. U slučaju povrata robe koji nije nastao propustom trgovca, kupac snosi sve manipulativne troškove koji su nastali.

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:

• isporuka robe koja nije naručena

• isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu

• ostali slučajevi sukladno zakonskim okvirima

Rješavanje sporova

U slučaju spora između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje Centru za mirenje. Eventualne sporove trgovac i potrošač nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Trgovački sud u Zagrebu .